wtorek, 04 czerwiec 2024 08:05

Kikół przystąpił do opracowania planu ogólnego. Radni spotkali się z planistką!

Z radnymi spotkała się planistka Elżbieta Matusiak Z radnymi spotkała się planistka Elżbieta Matusiak fot. Małgorzata Chojnicka

Każda gmina w Polsce do 1 stycznia 2026 r. musi sporządzić plan ogólny. Jest to nowy dokument planowania przestrzennego, uchwalany przez radę gminy, który ma umożliwić planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Kikół już przystąpiła do przygotowania tego planu. W maju br. odbyło się posiedzenie wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej Kikół, podczas którego z radnymi spotkała się planistka i urbanistka Elżbieta Matusiak.

Przybliżyła im podstawowe założenia planu ogólnego.

- Praca nad planem ogólnym będzie wymagała wielu konsultacji z mieszkańcami – stwierdziła Elżbieta Matusiak. – Jest to nowy dokument, który musi zawierać dużo informacji z przeróżnych dziedzin i skupiać się na tym, co jest. Gmina Kikół jest bardzo rozwojowa zarówno pod względem krajobrazowym, jak i komunikacyjnym. Po uchwaleniu planu ogólnego decyzję o warunkach zabudowy zostaną wydane wyłącznie dla tych działek, które będą przeznaczone pod inwestycje.

Wnioski do 17 czerwca br.

Mieszkańcy gminy i miasta Kikół mają czas do 17 czerwca br. na złożenie wniosku do planu ogólnego. Można to zrobić wyłącznie na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Jest on dostępny na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kikół www.kikol.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kikół pok. nr 5 .

- Zachęcam mieszkańców do zastanowienia się, czy w ciągu najbliższych pięciu lat nie będą planować jakiejś budowy – mówi Renata Gołębiewska, burmistrz miasta i gminy Kikół. – Jeśli teraz nie złożą stosownego wniosku, nie będą mogli tego zrobić. Nie ma możliwości, by dla pojedynczych mieszkańców zmieniać zapisy w planie ogólnym gminy, bo wiąże się to ze zbyt dużymi kosztami.

link do galerii https://lipno.naszemiasto.pl/kikol-przystapil-do-opracowania-planu-ogolnego-radni/ga/c1-9717819/zd/89943769

Tekst i zdjęcia Małgorzata Chojnicka

źródło: https://lipno.naszemiasto.pl/kikol-przystapil-do-opracowania-planu-ogolnego-radni/ar/c1-9717819