wtorek, 21 maj 2024 09:03

Odbiór drogi gminnej w Woli

Odbiór drogi gminnej w Woli Odbiór drogi gminnej w Woli fot. UMiG Kikół

W dniu 20.05.2024 r. dokonano odbioru inwestycji pn: „Remont Drogi Gminnej nr 1701111C w miejscowości Wola” na odcinku 560 mb. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Lipnie. Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dofinansowania z powiatu lipnowskiego, które wynosiło 200 000,00 zł oraz z Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość inwestycji wyniosła 895 134,47 zł. Modernizacja nawierzchni jezdni była konieczna ze względu na zły stan techniczny. W ramach tej inwestycji został wykonany remont nawierzchni, regulacja wysokości chodnika wraz z jednostronnym poboczem, wykonano system odwodnienia odprowadzający wodę opadową z powierzchni komunikacyjnych.

link do galerii  https://www.facebook.com/photo/?fbid=852365923591683&set=pcb.852366130258329

Tekst i foto UMiGK