poniedziałek, 11 marzec 2024 07:05

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa- logo Życzenia z okazji Dnia Sołtysa- logo fot. Internet

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom z terenu Gminy Kikół składamy wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Dużo zdrowia, optymizmu, pogody ducha,  satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.