piątek, 28 czerwiec 2019 15:11

100 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie

{pgslideshow id=613|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

14 czerwca 2019 obchodzono uroczyście 100 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie.Nauczanie w Ciełuchowie rozpoczęło się w 1919, tuż po odzyskaniu niepodległości. Początkowo odbywało się w domach prywatnych, a w 1923 rozpoczęto budowę budynku szkolnego. Historia edukacji w Ciełuchowie jest bogata i różnorodna. Przetrwała wojnę i czasy powojenne mimo trudności finansowych i kadrowych. Trwała dzięki pomocy okolicznych mieszkańców i władz, dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu rodziców uczniów. Historia szkoły nierozerwalnie spojona jest z historią naszej Ojczyzny.

Część artystyczna w wykonaniu uczniów odbyła się w sali widowiskowej w Kikole. Po jej zakończeniu Dyrektor Szkoły przyjęła z rąk Członka Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego Pani Anety Jędrzejewskiej medal Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” oraz gratulacje i upominki od pozostałych zaproszonych gości.

Następnie wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie na kolejne etapy obchodów Jubileuszu. Na boisku szkolnym została odprawiona uroczysta Msza święta. W budynku szkoły została poświęcona okolicznościowa tablica pamiątkowa, która została odsłonięta przez Starostę Powiatu Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego, Wójta Gminy Kikół Józefa Predenkiewicza, Proboszcza Parafii Kikół Marka Mrówczyńskiego i Dyrektor Szkoły Grażynę Grzywińską. Wszyscy zaproszeni goście, absolwenci i okoliczni mieszkańcy zwiedzali szkołę oraz oglądali przygotowane wystawy: galerię zdjęć pracowników szkoły zarówno obecnych jak i byłych, pamiątkowych zdjęć udostępnionych przez znajomych i rodziny poprzednich kierowników, dyrektorów, pracowników i uczniów szkoły oraz klasę pamięci, gdzie wyeksponowano zabytkowe przedmioty związane ze szkołą. Całość dopełnił słodki poczęstunek przygotowany tradycyjnie przez Radę Rodziców.

Nasi uczniowie mimo małej liczebności, pod kierunkiem p. Małgorzaty Makoś, p. Katarzyny Rybczyńskiej i p. Jarosława Jasińskiego przedstawili montaż słowno-muzyczny, który przeprowadził nas przez wszystkie historyczne okresy ostatnich stu lat. Urozmaicony tańcami o różnym charakterze, piosenkami, wierszami, których wszyscy się uczyliśmy i dobrze pamiętamy. Dlatego publiczność brała aktywny udział. Występ wzbogaciła prezentacja przygotowana przez p. Jarosława Jasińskiego, składająca się ze zdjęć i krótkich filmów, która pozwoliła wrócić wspomnieniami do dawnych czasów, przypomnieć sobie kolegów, nauczycieli, zdarzenia, wycisnąć niejedną łzę z oczu publiczności.

Serdecznie dziękujemy Panu Staroście Powiatu Lipnowskiego Krzysztofowi Baranowskiemu, który objął obchody Jubileuszu swoim Patronatem oraz dofinansowaniem wydarzenia. Składamy również serdeczne podziękowania wszystkim imiennym i bezimiennym darczyńcom, którzy wspomogli organizacje tej uroczystości.

Katarzyna Rybczyńska