wtorek, 20 listopad 2018 20:35

Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół

{pgslideshow id=533|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół w Kikole jest jedną z młodszych organizacji pozarządowych w Naszej Gminie. Stowarzyszenie założyli działacze Polskiego Związku Emerytów,Rencistów i Inwalidów koło nr 3 w Kikole w miesiącu kwietniu  2017 r.  Aktualnie zrzesza 74 członków. Zajmuje się szeroko rozumianą działalnością w zakresie kultury, turystyki, rekreacji i rehabilitacji a także obsługi imprez masowych organizowanych przez Gminę,wspólnie z innymi organizacjami.

   W bieżącym roku korzystając z ogłoszonego konkursu grantowego dla "Młodych organizacji" przez Stowarzyszenie Kuj. - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych " TŁOK" w Toruniu, zgłosiliśmy nasz projekt, który po ocenie uzyskał jedną z najwyższych ocen i w efekcie uzyskaliśmy całą kwotę o jaką wnioskowaliśmy na doposażenie organizacji./Stowarzyszenia/
   Dzięki dodatkowemu wsparciu Gminy Kikół zakupiliśmy wysokiej jakości pawilon wystawienniczy 3 x 4,5m., taboret gazowy o mocy 6,5 KW oraz kuchenkę mikrofalową f-my Samsung.
   Powyższe zakupy pozwolą Stowarzyszeniu rozwinąć szerszą działalność kulinarną i wystawienniczą.  Będziemy bardziejsamodzielni i mobilni w działaniu, a koleżanki będą miały większą możliwość wykazania się swym kunsztem kulinarnym.
    Zakup sfinansowano w ramach projektu "Inicjuj z FIO na start" finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.