poniedziałek, 31 lipiec 2023 19:06

Sportowo – pożarnicze zmagania OSP

Sportowo – pożarnicze zmagania OSP Sportowo – pożarnicze zmagania OSP fot. UG Kikół

30 lipca na terenie sołectwa Trutowo odbyły się Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Kikół. W zmaganiach udział wzięło pięć jednostek osp i jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kikoła.
Gminne zawody sportowo – pożarnicze odbywały się w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym. Do strażackiej rywalizacji przystąpiło pięć jednostek OSP: Ciełuchowo, Grodzeń, Kikół, Moszczonne i KOSP Wola.
Zawody sportowo-pożarnicze to jeden z ważniejszych elementów szkolenia pożarniczego strażaków ratowników. Warto podkreślić, że konkurencje wykonywane podczas zawodów są bardzo zbliżone do działań ratowniczo-gaśniczych, więc okres przygotowań do zawodów służy podniesieniu ich umiejętności i kwalifikacji, a tym samym wzrostowi bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
Zawody rozpoczęły się o godz. 14.00 przemarszem pododdziałów OSP, prowadzonych przez Prezesa OSP Moszczonne – Radosława Będlina i złożenia przez niego meldunku o gotowości do zawodów – Prezesowi Zarządu Oddz. Gminnego Zw. OSP RP w Kikole – Józefowi Predenkiewiczowi, który następnie przywitał wszystkich strażaków, komisję sędziowską oraz zgromadzonych kibiców.
Przed rozpoczęciem zmagań pożarniczych wręczono Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Kikoła koszuli, ufundowane przez Fundację JUMA, której Prezesem jest Pani Katarzyna Jabłońska-Krużyńska. MDP swój pokazowy występ zaprezentowali podczas ćwiczenia bojowego, tuż przed zmaganiami druhów OSP.
Konkurencje, w których rywalizowali strażacy, wymagają dobrej sprawności fizycznej, odpowiedniej techniki, jaką należało obrać, aby pokonać kolejne przeszkody w sztafecie i w ćwiczeniu bojowym. Jest to również dobry sprawdzian dla późniejszych działań ratowniczych. Dzięki dobrej pogodzie zawody zgromadziły wielu widzów – wspomina Prezes J. Predenkiewicz.
Komisja sędziowska, składająca się z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Lipnie ustaliła następującą klasyfikację:
I miejsce OSP Kikół
II miejsce OSP Grodzeń
III miejsce KOSP Wola
Najlepszy wynik w sztafecie pożarniczej podczas zawodów sportowo – pożarniczych uzyskała jednostka OSP Grodzeń, natomiast zwycięski wynik w ćwiczeniu bojowy wypracowali sobie Druhowie OSP Kikół.
Decyzją Zarządu Gminnego, przedstawicieli wszystkich Jednostek w tym roku, w ramach nagrody za uczestnictwo w zawodach zakupiony zostanie program do ewidencjonowania wszystkich danych dotyczących OSP. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, medale i dyplomy, które wręczyli: Wójt a zarazem Prezes Zarządu Oddz. Gminnego Zw. OSP RP w Kikole – Józef Predenkiewicz, Komendant Gminny – drh. Paweł Znaniecki, mł. bryg. Krzysztof Pawłowski Zastępca Dowódcy JRG w Lipnie (sędzia główny) oraz Przewodniczący Rady Gminy Kikół – Jacek Sadowski.
Miejsce również miało uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki Renault jednostce OSP Moszczonne. Wóz bojowy na ręce Prezesa OSP Moszczonne przekazywali Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Jacek Sadowski oraz Komendant Gminny druh Paweł Znaniecki.
Gratulujemy zwycięzcom i jednocześnie składamy podziękowania dla wszystkich strażaków ratowników za udział w zawodach, za wysoki poziom sportowy oraz postawę fair play. Dziękujemy druhom KOSP Wola za prace wynikające z roli gospodarza oraz wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie współzawodnictwa.

link do galerii https://www.facebook.com/photo/?fbid=675262984635312&set=pcb.675269654634645&locale=pl_PL