poniedziałek, 17 lipiec 2023 07:32

Otrzymaliśmy dofinansowanie z w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Kościół w Kikole Kościół w Kikole fot. UG Kikół
Otrzymaliśmy dofinansowanie z w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację trzech zadań polegających na:
🔹 renowacji murów kamienno-ceglanych Kościoła Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Jerozolimskiego ob. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża w Suminie,
🔹 remoncie kaplicy cmentarnej wraz z fragmentem muru przykościelnego w Kikole,
🔹renowacji muru ogrodzeniowego Klasztoru i Kościoła
w Trutowie wraz z modernizacją kotłowni.
Łączna kwota przyznanej dotacji to 490 000,00 zł.