wtorek, 04 lipiec 2023 07:08

𝘽𝙪𝙙𝙤𝙬a 𝙞 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙗𝙪𝙙𝙤𝙬a 𝙪𝙡𝙞𝙘 𝙞 𝙙𝙧ó𝙜 𝙣𝙖 𝙩𝙚𝙧𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙂𝙢𝙞𝙣𝙮 𝙆𝙞𝙠ół 𝙬𝙧𝙖𝙯 𝙯 𝙣𝙞𝙚𝙯𝙗ę𝙙𝙣ą 𝙞𝙣𝙛𝙧𝙖𝙨𝙩𝙧𝙪𝙠𝙩𝙪𝙧ą

𝘽𝙪𝙙𝙤𝙬a 𝙞 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙗𝙪𝙙𝙤𝙬a 𝙪𝙡𝙞𝙘 𝙞 𝙙𝙧ó𝙜 𝙣𝙖 𝙩𝙚𝙧𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙂𝙢𝙞𝙣𝙮 𝙆𝙞𝙠ół 𝙬𝙧𝙖𝙯 𝙯 𝙣𝙞𝙚𝙯𝙗ę𝙙𝙣ą 𝙞𝙣𝙛𝙧𝙖𝙨𝙩𝙧𝙪𝙠𝙩𝙪𝙧ą 𝘽𝙪𝙙𝙤𝙬a 𝙞 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙗𝙪𝙙𝙤𝙬a 𝙪𝙡𝙞𝙘 𝙞 𝙙𝙧ó𝙜 𝙣𝙖 𝙩𝙚𝙧𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙂𝙢𝙞𝙣𝙮 𝙆𝙞𝙠ół 𝙬𝙧𝙖𝙯 𝙯 𝙣𝙞𝙚𝙯𝙗ę𝙙𝙣ą 𝙞𝙣𝙛𝙧𝙖𝙨𝙩𝙧𝙪𝙠𝙩𝙪𝙧ą fot. UG Kikół

Jak już wspominaliśmy wcześniej, otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 4 750 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja II na zadanie polegające na „ 𝘽𝙪𝙙𝙤𝙬𝙞𝙚 𝙞 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙗𝙪𝙙𝙤𝙬𝙞𝙚 𝙪𝙡𝙞𝙘 𝙞 𝙙𝙧ó𝙜 𝙣𝙖 𝙩𝙚𝙧𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙂𝙢𝙞𝙣𝙮 𝙆𝙞𝙠ół 𝙬𝙧𝙖𝙯 𝙯 𝙣𝙞𝙚𝙯𝙗ę𝙙𝙣ą 𝙞𝙣𝙛𝙧𝙖𝙨𝙩𝙧𝙪𝙠𝙩𝙪𝙧ą”. Przedsięwzięcie realizowanie jest w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”. Koszt robót budowlanych opiewa na kwotę 5 300 000 zł.
W styczniu br. między Gminą Kikół reprezentowaną przez Wójta Gminy Józefa Predenkiewicza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wioletty Frej, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Andrzeja Kurda podpisana została umowa na realizację w/w inwestycji.
W ramach powyższego zadania wybudujemy i wyremontujemy łącznie aż sześć odcinków jezdni o długości 4320 mb.
Roboty budowlane polegać będą na wykonaniu nowych nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. od 4,00 m do 5,00 m wraz z obustronnymi poboczami oraz infrastrukturą związaną z odprowadzeniem wód.
Prace zaplanowane są w sołectwach:
✅Moszczonne -na odcinku o długości 789 mb.
✅Jarczechowo - na odcinku o długości 813 mb.
✅Konotopie - na odcinku o długości 722 mb.
✅Lubin-Kikół - na odcinku o długości 502 mb.
✅Niedźwiedź - na odcinku o długości 1112 mb.
oraz długo wyczekiwana ulica Złota Górka w Kikole na odcinku o długości 337 mb.
Na chwilę obecną trwają już roboty drogowe w sołectwach Moszczonne, Jarczechowo, Konotopie i Lubin polegające na przygotowaniu i poszerzeniu poboczy oraz usunięciu warstwy humusu. Dla pozostałych miejscowości przygotowywana jest dokumentacja techniczna.
Termin zakończenia prac to I kwartał 2024 r.

galeria https://www.facebook.com/photo/?fbid=658888386272772&set=pcb.658892319605712