poniedziałek, 12 czerwiec 2023 14:19

Za nami Powiatowy Konkurs Recytatorski pn. „Wierszyki Łamiące Języki” objęty patronatem Starosty Lipnowskiego Pana Krzysztofa Baranowskiego.

Za nami Powiatowy Konkurs Recytatorski pn. „Wierszyki Łamiące Języki” objęty patronatem Starosty Lipnowskiego Pana Krzysztofa Baranowskiego. Za nami Powiatowy Konkurs Recytatorski pn. „Wierszyki Łamiące Języki” objęty patronatem Starosty Lipnowskiego Pana Krzysztofa Baranowskiego. fot. OKGK
Za nami Powiatowy Konkurs Recytatorski pn. „Wierszyki Łamiące Języki” objęty patronatem Starosty Lipnowskiego Pana Krzysztofa Baranowskiego. Organizatorami zmagań recytatorskich był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole przy współudziale Wójta Gminy Kikół.
Konkurs przeznaczono dla uczniów szkół podstawowych klas I-III z terenu powiatu lipnowskiego. Przedsięwzięcie to miało na celu przede wszystkim odkrywanie i rozwijanie uzdolnień dzieci oraz pro-mowanie młodych talentów, ale również promowanie prawidłowej wymowy, uwrażliwienie na piękno języka polskiego, ćwiczenie pamięci, kształtowanie umiejętności publicznych wystąpień. Uczniowie, którzy zgłosili swój udział w konkursie musieli przygotować do recytacji jeden wiersz z trudnościami artykulacyjnymi, gdzie w tekście zawarto wyrazy z głoską „r” lub głoskami syczącymi, czyli s, z, c, dz lub szumiącymi, czyli sz, cz, rz, dź.
W konkursie uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych z Ciełuchowa, Chrostkowa, Czarnego, Kikoła, Maliszewa, Radomic, Wichowa, Woli. Do konkursu przystąpiło 19 uczestników, którzy byli oceniani w trzech kategoriach wiekowych: klasa I, klasa II, klasa III.
Recytację uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie: Pani Wanda Mróz – reżyserka Teatru Bene Nati z LO im. R. Traugutta w Lipnie, Pan Dariusz Chrobak – dyrektor Zespołu Szkół w Czernikowie, poeta, członek Lipnowskiej Grupy Literackiej oraz Pan Arkadiusz Świerski – dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury w Lipnie. Po burzliwych obrada komisja ogłosiła następujący werdykt:
Kategoria klasa I
I miejsce – Iga Rudnicka – SP w Radomicach
II miejsce – Amelia Falkowska – SP w Wichowie
Kategoria klasa II
I miejsce – Zofia Siedlecka – SP Chrostkowo
II miejsce – Julia Cachnij – SP Wola
III miejsce – Oskar Mikołajczyk – SP Kikół
Kategoria klasa III
I miejsce – Alicja Pipczyńska – SP Radomice
II miejsce – Wiktoria Wasilewska – SP Wola
III miejsce – Nikola Łukiewska – SP Kikół
Zofia Wajer – SP Ciełuchowo
Wyróżnienie – Gabriela Karczewska – SP Wichowo
Dla dzieci udział w konkursie recytatorskim to nie tylko doskonalenie umiejętności recytatorskich i ćwi-czenie dykcji, ale także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na forum publicznym, co nie-wątpliwie przyczyniło się również do wzmocnienia wiary w siebie i czerpania radości z wystąpień.
Nagrodzonym gratulujemy a uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dalszego rozwoju recytatorskiej pasji.