wtorek, 30 maj 2023 14:05

„Przebudowa drogi w miejscowości Sumin PGR”

„Przebudowa drogi w miejscowości Sumin PGR”- zdjęcie ilustracyjne „Przebudowa drogi w miejscowości Sumin PGR”- zdjęcie ilustracyjne fot. UG Kikół

 „Przebudowa drogi w miejscowości Sumin PGR”.

             Na przełomie października i listopada 2022 r. rozpoczęliśmy prace związane z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Sumin PGR”. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia  to 1 036 378,85 zł  z tego 55% tj.  570 008,00 zł  to dotacja, którą Gmina Kikół pozyskała z Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg. 

Roboty budowlane wykonane zostały przez firmę REMIKOP Sp. z o.o. z Torunia, która wygrała w postępowaniu przetargowym.

            W ramach przedsięwzięcia zmodernizowany został odcinek drogi o długości 995 mb, gdzie wykonano nową nawierzchnię asfaltową z warstwy bitumicznej o szerokości jezdni  do 5,5 mb,  wraz z obustronnie utwardzonymi poboczami oraz odwodnieniem nawierzchni poprzez rowy przydrożne.

            Na odcinku o długości 60 mb przy ŚDS „Koniczynka” wybudowany został chodnik z przejściem dla pieszych, oznakowaniem poziomym i pionowym oraz  dodatkowym oświetleniem hybrydowym.

  W dniu 19 maja br. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych i odcinek został przekazany do użytkowania.

 Ta inwestycja pozwoli na podwyższenie standardów komunikacyjnych, poprawę  bezpieczeństwa ruchu samochodowego, jaki i pieszego  wszystkich użytkowników drogi.

galeria  https://www.facebook.com/photo/?fbid=637191768442434&set=pcb.637194181775526