niedziela, 14 maj 2023 07:51

12.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kikół Wójt Gminy Pan Józef Predenkiewicz podpisał umowy z przedstawicielami stowarzyszeń oraz klubów działających na terenie naszej gminy.

12.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kikół  Wójt Gminy  Pan Józef Predenkiewicz podpisał umowy  z przedstawicielami stowarzyszeń oraz klubów działających na terenie naszej gminy- zdjęcie ilustracyjne 12.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kikół Wójt Gminy Pan Józef Predenkiewicz podpisał umowy z przedstawicielami stowarzyszeń oraz klubów działających na terenie naszej gminy- zdjęcie ilustracyjne fot. UG Kikół
12.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kikół Wójt Gminy Pan Józef Predenkiewicz podpisał umowy z przedstawicielami stowarzyszeń oraz klubów działających na terenie naszej gminy. Umowy dotyczyły wsparcia przy realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury i sztuki.
Sześć organizacji działających na naszym terenie przystąpiło do ogłoszonego w dniu 8 marca br. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2023 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dwie oferty dotyczyły zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu natomiast cztery dotyczyły upowszechniania kultury i sztuki.
Jest nam niezmiernie miło, że choć w taki sposób jesteśmy w stanie wesprzeć działalność naszych organizacji, które zrzeszają lokalną społeczność i aktywnie działają podejmując coraz nowsze, ciekawsze inicjatywy społeczne.
Tak więc najbliższym czasie będzie się dużo działo w naszej gminie począwszy od cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem spotkania na wodach Jeziora Kikolskiego, zaciętych rozgrywek piłki siatkowej po ulubione wycieczki krajoznawcze w najdalsze zakątki naszej pięknej Polski.

 

link https://www.facebook.com/photo/?fbid=626237366204541&set=pcb.626243576203920