czwartek, 09 marzec 2023 08:47

Tak było na spotkaniu Stowarzyszenia Emerytów Gminy Kikół [zdjęcia]

Tak było na spotkaniu Stowarzyszenia Emerytów Gminy Kikół zdjęcie ilustracyjne Tak było na spotkaniu Stowarzyszenia Emerytów Gminy Kikół zdjęcie ilustracyjne fot. Małgorzata Chojnicka

Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół działa od sześciu lat i może poszczycić się wyjątkowo dużą aktywnością. Od momentu powstania na jego czele stoi prezes Mieczysław Sławkowski, który motywuje swoich rówieśników do udziału w życiu społecznym i kulturalnym. W gminie Kikół w zasadzie nie odbywają się żadne wydarzenia bez obecności przedstawicieli środowiska emerytów. Są obecni podczas wszystkich uroczystości o charakterze patriotycznym i przygotowują swoje stoisko na dożynki gminne. Stowarzyszenie w tej chwili liczy 84 członków, ale warto podkreślić, że w jego szeregi są przyjmowani wyłącznie mieszkańcy gminy.

Kilka dni temu odbyło się zebranie sprawozdawcze połączone z obchodami Dnia Kobiet. Wzięli w nim udział przedstawiciele Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lipnie oraz gminnych władz samorządowych na czele z wójtem Józefem Predenkiewiczem i Jackiem Sadowskim, przewodniczącym Rady Gminy Kikół. Po życzeniach dla pań przyszedł czas na przedstawienie sprawozdania.

- Skupiamy się głównie na działalności w zakresie kultury, turystyki i rehabilitacji prozdrowotnej – mówi prezes Mieczysław Sławkowski. – Uchwalony w roku ubiegłym plan pracy zrealizowaliśmy w zasadzie w całości.
Zorganizowaliśmy lub braliśmy udział w ponad dwudziestu zadaniach. Ich wartość wyniosła 105 724 zł. Z zewnątrz pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację tych zadań w wysokości 35 674,50 zł. Nasz wkład własny wyniósł 11 174,50 zł, a samych uczestników 58 875 zł.

Środki zewnętrzne zostały pozyskane przeważnie w ramach konkursów, ogłoszonych przez samorząd województwa i powiat lipnowski. Do tego doszły pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 12 600 zł. Z kolei gmina Kikół wsparła Stowarzyszenie kwotą 5 824,50 zł.

- Dzięki temu wsparciu mogliśmy zorganizować wspaniałe wyjazdy – kontynuuje prezes Mieczysław Sławkowski. – Byliśmy na Litwie i Podlasiu. Zwiedziliśmy Kruszwicę i Inowrocław. Pojechaliśmy na musical do Opery Nova w Bydgoszczy, na koncert zespołu Pectus do Torunia czy na koncerty do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
Członkowie Stowarzyszenia wzięli też udział w kursie języka migowego. Podczas cotygodniowych spotkań uczyli się porozumiewać z osobami niesłyszącymi. Uczestniczyli nawet w muzykoterapii w Ciechocinku.

- Starość nie musi być bezbarwna i nieciekawa – podsumowuje prezes. – Nie musimy czuć się niepotrzebni i odsunięci od atrakcji życiowych. Trzeba tylko wyjść z domu.

link do galerii https://lipno.naszemiasto.pl/tak-bylo-na-spotkaniu-stowarzyszenia-emerytow-gminy-kikol/ga/c1-9236473/zd/80083873

tekst i zdjęcia Małgorzata Chojnicka

Źródło:https://lipno.naszemiasto.pl/tak-bylo-na-spotkaniu-stowarzyszenia-emerytow-gminy-kikol/ar/c1-9236473