wtorek, 28 luty 2023 09:52

PODZIĘKOWANIA - Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 na podwoziu Scania P370.

nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 na podwoziu Scania P370. nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 na podwoziu Scania P370. fot. OKGK
Piątek 24 lutego 2023 r. to dzień, który z pewnością zapisze się w historii jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole jako kolejny ważny krok na drodze jej rozwoju.
Po długich miesiącach oczekiwań ziściło się najśmielsze marzenie druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole. Przyprowadzono po doposażeniu w specjalistyczny sprzęt nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 na podwoziu Scania P370. Świeży nabytek druhów z Kikoła w asyście braw oraz flar witali mieszkańcy, strażacy z sąsiednich jednostek OSP oraz przedstawiciele władz lokalnych. Licznie zgromadzeni na placu przy strażnicy oraz okoliczni mieszkańcy mieli okazję obejrzeć zakupiony samochód, zapoznać się z jego wyposażeniem oraz funkcjonalnością. Starosta lipnowski Krzysztof Baranowski wręczył na ręce Prezesa OSP Kikół Pawła Znanieckiego upominek dla druhów w postaci sześciu kompletów ubrań specjalnych.
Nowy wóz to nie tylko radość, ale i zwiększone bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Będzie służył jednostce OSP Kikół podnosząc jej zdolność operacyjną. Dzięki niemu strażacy-ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Kikół oraz powiatu lipnowskiego - mówi Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz
Dzięki pomysłowi oraz staraniom radnego Rafała Baranowskiego oraz radnego Krzysztofa Baranowskiego, którzy zasilają szeregi tej jednostki, pozyskano środki, które były niezbędne do sfinansowania tej inwestycji. Druhowie od kilku lat poruszali temat konieczności wymiany samochodu pożarniczego – wyjaśnia drh Paweł Znaniecki Prezes OSP w Kikole. Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się w kwietniu ubr. kiedy to podpisano stosowną umowę pomiędzy starostą lipnowskim Krzysztofem Baranowskim i Józefem Predenkiewiczem, wójtem gminy Kikół. Dzięki pomocy pracowników Urzędu Gminy ogłoszono przetarg w imieniu jednostki OSP Kikół – dodaje Prezes OSP.
Koszt nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego to 1 350 000 zł. Zakup ten był możliwy dzięki połączeniu sił i środków włodarzy poniższych instytucji:
1. Gmina Kikół – 500 000 zł.
2. Powiat Lipnowski – 350 000 zł.
3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 285 000 zł.
4. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – Komenda Główna PSP – 115 000 zł.
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 100 000 zł.
 
Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które swym zaangażowaniem przyczyniły się do zakupu i przyprowadzenia nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, dziękuje fundatorom, dzięki którym można było zrealizować zakup wozu.
Samochód, który otrzymała OSP w Kikole bez wątpienia przyczyni się do zapewnienia w większym stopniu bezpieczeństwa mieszkańcom, a strażakom do bardziej profesjonalnego prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych. Nie byłoby tego samochodu gdyby nie ludzie dobrej woli. Dlatego też w imieniu Zarządu Gminnego ZOSP RP i wszystkich druhów OSP Kikół pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do zakupu i przyprowadzenia tegoż samochodu, a są nimi: Prezes OSP Paweł Znaniecki, dh Maciej Kałużny, dh Rafał Baranowski, dh Marek Kanigowski, dh Krzysztof Baranowski, dh Dariusz Baranowski, dh Kamil Kałużny oraz pozostali druhowie jednostki OSP Kikół – mówi Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Zw. OSP RP w Kikole dh Józef Predenkiewicz