wtorek, 21 luty 2023 11:47

𝔹𝕌𝔻𝕆𝕎𝔸 𝕎𝕀𝔼𝕃𝕆𝔽𝕌ℕ𝕂ℂ𝕐𝕁ℕ𝔼𝔾𝕆 𝔹𝕆𝕀𝕊𝕂𝔸 𝕊ℙ𝕆ℝ𝕋𝕆𝕎𝔼𝔾𝕆 𝕎ℝ𝔸ℤ ℤ ℕ𝕀𝔼ℤ𝔹Ę𝔻ℕĄ 𝕀ℕ𝔽ℝ𝔸𝕊𝕋ℝ𝕌𝕂𝕋𝕌ℝĄ 𝕋𝕆𝕎𝔸ℝℤ𝕐𝕊ℤĄℂĄ ℙℝℤ𝕐 𝕌𝕃. 𝕂𝔸𝕊ℤ𝕋𝔼𝕃𝔸Ń𝕊𝕂𝕀𝔼𝕁 -𝕆𝔽𝕀ℂ𝕁𝔸𝕃ℕ𝕀𝔼 ℝ𝕆ℤℙ𝕆ℂℤĘ𝕋𝔸!!!

𝔹𝕌𝔻𝕆𝕎𝔸 𝕎𝕀𝔼𝕃𝕆𝔽𝕌ℕ𝕂ℂ𝕐𝕁ℕ𝔼𝔾𝕆 𝔹𝕆𝕀𝕊𝕂𝔸 𝕊ℙ𝕆ℝ𝕋𝕆𝕎𝔼𝔾𝕆 𝕎ℝ𝔸ℤ ℤ ℕ𝕀𝔼ℤ𝔹Ę𝔻ℕĄ 𝕀ℕ𝔽ℝ𝔸𝕊𝕋ℝ𝕌𝕂𝕋𝕌ℝĄ 𝕋𝕆𝕎𝔸ℝℤ𝕐𝕊ℤĄℂĄ ℙℝℤ𝕐 𝕌𝕃. 𝕂𝔸𝕊ℤ𝕋𝔼𝕃𝔸Ń𝕊𝕂𝕀𝔼𝕁  -𝕆𝔽𝕀ℂ𝕁𝔸𝕃ℕ𝕀𝔼 ℝ𝕆ℤℙ𝕆ℂℤĘ𝕋𝔸!!! 𝔹𝕌𝔻𝕆𝕎𝔸 𝕎𝕀𝔼𝕃𝕆𝔽𝕌ℕ𝕂ℂ𝕐𝕁ℕ𝔼𝔾𝕆 𝔹𝕆𝕀𝕊𝕂𝔸 𝕊ℙ𝕆ℝ𝕋𝕆𝕎𝔼𝔾𝕆 𝕎ℝ𝔸ℤ ℤ ℕ𝕀𝔼ℤ𝔹Ę𝔻ℕĄ 𝕀ℕ𝔽ℝ𝔸𝕊𝕋ℝ𝕌𝕂𝕋𝕌ℝĄ 𝕋𝕆𝕎𝔸ℝℤ𝕐𝕊ℤĄℂĄ ℙℝℤ𝕐 𝕌𝕃. 𝕂𝔸𝕊ℤ𝕋𝔼𝕃𝔸Ń𝕊𝕂𝕀𝔼𝕁 -𝕆𝔽𝕀ℂ𝕁𝔸𝕃ℕ𝕀𝔼 ℝ𝕆ℤℙ𝕆ℂℤĘ𝕋𝔸!!! fot. UG Kikół
Wczoraj 20.02.2023 r. oficjalnie rozpoczęły się roboty budowlane przy ul. Kasztelańskiej w Kikole polegające na „Budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.
W dniu 6 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Kikół podpisał umowę z Firmą ADA -LIGHT z Gostynina (wyłonioną w postępowaniu przetargowym), na realizację prac związanych z przedmiotową inwestycją. Wszystkie prace realizowane są w systemie zaprojektuj i wybuduj. Na wykonanie tej inwestycji udało nam się pozyskać środki finansowe w kwocie 4,5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wobec tego, Gmina Kikół doczeka się pełnowymiarowego, wielofunkcyjnego boiska sportowego z nowoczesną bieżnią tartanową oraz kącikiem lekkoatletycznym.
W̲ ̲s̲k̲ł̲a̲d̲ ̲k̲o̲m̲p̲l̲e̲k̲s̲o̲w̲e̲g̲o̲ ̲o̲b̲i̲e̲k̲t̲u̲ ̲b̲ę̲d̲ą̲ ̲w̲c̲h̲o̲d̲z̲i̲ć̲:̲
🔹 dwie bramki przytwierdzone trwale do gruntu, dodatkowo zabezpieczone siatką ochronną tzw. piłkochwytami,
🔹 kompleksowe oświetlenie murawy oraz system nawodnienia
i odwodnienia boiska,
🔹 wiaty dla zawodników oraz wiata dla sędziów,
🔹 trybuny jednorzędowe niezadaszone do 100 miejsc,
🔹 budynek sportowo-gospodarczego (na potrzeby korzystających z obiektu).
Teren całego przedsięwzięcia zostanie ogrodzony, a wokół wykonane zostaną nowe nasadzenia. Na całości inwestycji zamontowane zostaną elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery).
Nowo powstały kompleks sportowy w pełni umożliwi stworzenie miejsc i warunków do rozwoju zainteresowań i pasji sportowych wśród dzieci, młodzieży i osób starszych. Dzięki temu będziemy w stanie zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających sportowców.
Mamy też nadzieję, że wielofunkcyjne boisko stanie się wizytówką sportową naszej gminy.
Budowa boiska sportowego przy ul. Kasztelańskiej jest wielomilionową inwestycją, jedną z największych i zarazem najkosztowniejszych, jakie były realizowane w Gminie Kikół w ostatnich latach.