środa, 25 styczeń 2023 09:01

WÓJT GMINY KIKÓŁ OGŁASZA nabór wniosków – pn. Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej fot. Internet

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursem pn. „Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Kikół informuje, że zamierza  złożyć wniosek na powyższe zadanie. W związku z powyższym 

zapraszamy wszystkich chętnych  rolników z terenu naszej gminy   do złożenia wniosku o odbiór odpadów pochodzenia rolniczego w tym „folii  rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i worków typu Big Bag”

w terminie  do dnia 28 lutego 2023 r.  Wniosek ten należy złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kikół  pok. nr  4.

W ramach powyższego zadania nie są realizowane koszty transportu odpadów od rolników.

Rolnicy,  którzy złożą wnioski we własnym zakresie zobowiązani będą do dostarczenia odpadu  do miejsca wyznaczonego przez Gminę.

Kwota dotacji jaką gmina może uzyskać to 100% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 500,00 zł za 1 Mg usuniętych odpadów.

 

WAŻNE:

Warunkiem podjęcia działań jest otrzymanie dotacji z NFOŚiGW w Warszawie.

Przedmiotowe zadanie nie będzie realizowane w przypadku, gdy Gmina nie otrzyma dotacji i w sytuacji, gdy  będzie znikome  zainteresowanie powyższym zadaniem.