środa, 18 styczeń 2023 13:48

Nowe inwestycje drogowe na terenie Gminy Kikół !!!

Nowe inwestycje drogowe na terenie Gminy Kikół !!! - podpisanie umowy Nowe inwestycje drogowe na terenie Gminy Kikół !!! - podpisanie umowy fot. UG Kikół
Nowe inwestycje drogowe na terenie Gminy Kikół !!!
Dnia 17 stycznia br. w siedzibie Urzędu Gminy Kikół między Gminą Kikół reprezentowaną przez Wójta Gminy Józefa Predenkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kikół Wioletty Frej, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Andrzeja Kurda odbyło się podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy wraz z niezbędną infrastrukturą”. Na tę inwestycję Gmina Kikół pozyskała środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład edycja II w kwocie 4 750 000 zł. Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Dzięki poparciu min. Pani Poseł Anny Gembickiej oraz Pana Posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego o nowe odcinki dróg wzbogacą się miejscowości: Kikół ul. Złota Górka, Niedźwiedź, Lubin, Moszczonne, Jarczechowo, Konotopie. Łączna długość wyremontowanych nawierzchni i nowo wybudowanych dróg wyniesie 4320 mb.
Wszelkie roboty budowlane zgodnie z umową powinny się zakończyć do dnia 16.03.2024 r.
Należy zaznaczyć, że również uzyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład edycja III PGR, i w najbliższym czasie przystąpimy do rozpoczęcia procedury przetargowej na „ Budowę odcinka drogi w miejscowości Sumin PGR”, na które uzyskaliśmy wsparcie w kwocie 1 900 000 zł. Droga ta będzie kontynuacją nowo przebudowanego odcinka jezdni w miejscowości Sumin PGR, gdzie na przełomie października i listopada ubiegłego roku rozpoczęły się roboty drogowe. Zadanie finansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Dróg z dotacji w wysokości 55% kosztów budowy oraz wkładu własnego gminy.
Dzięki wsparciu finansowemu pochodzącemu ze środków zewnętrznych będziemy w stanie zrealizować tak kosztowne przedsięwzięcia, a sołectwo Sumin wzbogaci się o prawie 3 km. odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej.