czwartek, 28 październik 2021 21:03

Gmina Kikół zrealizowała zadanie pn. „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół”.

Gmina Kikół zrealizowała zadanie pn. „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół”. Gmina Kikół zrealizowała zadanie pn. „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół”. fot. UG Kikół

Gmina Kikół zrealizowała zadanie pn. „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół”. Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Kikół ul. Kasztelańska, Lipowa i Piaskowa. W ramach projektu wykonano budowę kanalizacji sanitarnej:

Kanalizacja sanitarna:

- rurociąg PE O63 mm SDR 17, PN10-65,5

- rurociąg PE 040 mm SDR 17, PN10-7,0 m

- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2)  o 200 mm – 687,0 m

- rura PVC SN8 (8,0 kN/m2) o 160 mm – 147,0 m

- studnie żelbetowe o 1200mm – 15 szt.

- studnie PP 0425 mm – 7 szt.

- studnia rozprężna o 1200 mm – 1 szt.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku, Działanie: Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.