środa, 14 grudzień 2022 14:40

PROW: środki na gospodarkę wodno-ściekową

Wręczenie umów PROW Wręczenie umów PROW fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Gmina Kikół Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół oraz przebudowa SUW w Konotopiu

kwota wsparcia 2 954 050 zł

Blisko 90 milionów złotych trafi do kujawsko-pomorskich gmin na budowę lub modernizację ujęć i stacji uzdatniania wody, wodociągów, sieci kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Umowy dofinansowania wręczyli dziś (14 grudnia) przedstawicielom samorządów gminnych marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski i członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

 

- Inwestycje, na które trafia dofinansowanie, znacząco poprawiają standard życia. Budowa nowych i modernizacja istniejących systemów gospodarki wodno-ściekowej oznaczają lepszą wodę w kranach, ale także troskę o stan środowiska naturalnego. To zadania kosztowne, z którymi samorządy gminne mogłyby sobie bez wsparcia nie poradzić – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Dotacje na realizację projektów pochodzą z zarządzanych przez marszałkowską administrację środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

 

Najwyższa dotacja - pięć milionów złotych – posłuży budowie gminnej oczyszczalni ścieków w Rogowie w powiecie rypińskim. Blisko 4,8 mln złotych trafi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej oraz przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie gminy Mogilno, a na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucerz oraz budowę odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia samorząd gminy Lubianie (powiat włocławski) otrzymał blisko 4,7 mln złotych.

 

Lista dofinansowanych projektów

 

Środki z PROW na lata 2014-2020 przyznane dotąd na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich pozwoliły na wybudowanie lub przebudowę łącznie ponad 170 kilometrów sieci kanalizacyjnych oraz 100 kilometrów systemów zaopatrzenia w wodę. Wybudowano także 2024 przydomowe oczyszczalnie ścieków, powstało lub przebudowano 12 ujęć wody i 44 stacje uzdatniania wody.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 grudnia 2022 r.

 

źródło : https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/39636-prow-srodki-na-gospodarke-wodno-sciekowa