poniedziałek, 12 grudzień 2022 07:16

XLIV Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 14 grudnia 2022 r. (środa) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XLIV Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XLIV Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kikół w roku szkolnym 2021/2022.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2022 – 2035.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie.