wtorek, 29 listopad 2022 11:47

Kończymy realizację inwestycji polegającej na „ Przebudowie drogi w miejscowości Zajeziorze”.

Kończymy realizację inwestycji polegającej na  „ Przebudowie drogi w miejscowości Zajeziorze”. Kończymy realizację inwestycji polegającej na „ Przebudowie drogi w miejscowości Zajeziorze”. fot. UG Kikół
We wrześniu Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi w miejscowości Zajeziorze”.
Roboty budowlane rozpoczęły się pod koniec października. W ramach prac wykonany został remont jezdni o długości 209 mb i szerokości do 4,00 m wraz z obustronnymi poboczami. Modernizacja nawierzchni jezdni była niezbędna, z uwagi na jej zły stan techniczny. Dzięki temu zwiększymy komfort oraz płynność ruchu użytkowników drogi, zapewnimy bezpieczeństwo komunikacyjne kierowców, rowerzystów i pieszych.
Na chwilę obecną zostały już zrealizowane roboty polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni ( położono warstwę ścieralną), natomiast trwają prace końcowe polegające na udrożnieniu poboczy. Inwestycja w całości finansowana jest z środków własnych Gminy Kikół.

 

link do galerii https://www.facebook.com/photo/?fbid=518225040339108&set=pcb.518228113672134