środa, 09 listopad 2022 07:07

Trwają już prace modernizacyjne na odcinku drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej w miejscowości Zajeziorze.

Trwają już prace modernizacyjne na odcinku drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej w  miejscowości Zajeziorze. Trwają już prace modernizacyjne na odcinku drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej w miejscowości Zajeziorze. fot. UG Kikół

W dniu 28.09.2022 r. Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi w miejscowości Zajeziorze”.
W ramach prac wykonany zostanie remont jezdni o długości 209 mb, szerokości do 4,00 m wraz z obustronnymi poboczami. Modernizacja nawierzchni jezdni była niezbędna z uwagi na jej zły stan techniczny. Dzięki realizacji inwestycji zapewnimy bezpieczeństwo komunikacyjne oraz zwiększymy płynność ruchu użytkowników drogi: kierowców, rowerzystów jak i pieszych.
Inwestycja w całości finansowana jest ze środków własnych Gminy Kikół.
Na chwilę obecną kładziona jest już warstwa wiążąca z betonu asfaltowego.
Wszelkie prace powinny zakończyć się do dnia 22 grudnia 2022 r.

Galeria link https://www.facebook.com/photo/?fbid=503484115146534&set=pcb.503491521812460