poniedziałek, 07 listopad 2022 07:21

XLIII Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 9 listopada 2022 r. (środa) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XLIII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XLIII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

1. Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie.