piątek, 04 listopad 2022 10:28

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych fot. UG Kikół

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

            Informuje się, że Gmina Kikół przystępuje do zakupu paliwa stałego na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) do dnia 31 grudnia 2022 r.

Gmina planuje również sprzedaż węgla od 1 stycznia 2023 roku.

Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla (groszek, orzech) w tym roku oraz kolejnej 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Zakupu będą mogły dokonać osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego i spełniają wymagania ustawowe.