czwartek, 20 październik 2022 07:50

Zajęcia logopedyczne – szansą dla dzieci i nauczycieli

 Zajęcia logopedyczne – szansą dla dzieci i nauczycieli Zajęcia logopedyczne – szansą dla dzieci i nauczycieli fot. nadesłane
W Gminie Kikół w okresie od 01.09.2021r. do 31.08.2022 r. realizowany był projekt pn. „Zajęcia Logopedyczne – szansą dla dzieci i nauczycieli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2022. Wartość projektu opiewa na kwotę 100 250,00 zł. z czego 85 212,50 zł. stanowi dofinansowanie w ramach ww/ funduszu.
Głównym założeniem projektu, było utworzenie 25 osobowej grupy przedszkolaków. W ramach projektu, dzieci miały możliwość skorzystania z zajęć dodatkowych z zakresu logopedii i logorytmiki.W tym celu aby usprawnić pracę dzieci jak i nauczycieli zakupione zostało specjalistyczne oprogramowanie logopedyczne oraz sprzęt komputerowy.
Dzięki uczestnictwu w tym projekcie maluchy brały udział w dwóch wycieczkach do Torunia (do Teatru Baj Pomorski oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy). Jeden z pedagogów podniósł swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacając je o kurs behawioralny.
 
 
tekst i zdjęcia : nadesłane