poniedziałek, 30 sierpień 2021 10:29

Gmina Kikół zrealizowała zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół – Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie”.

Gmina Kikół zrealizowała zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół – Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie”. Gmina Kikół zrealizowała zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół – Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie”. fot. UG Kikół

 

Gmina Kikół zrealizowała zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół – Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie”. Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie. W pierwszej kolejności wykonana została przebudowa istniejącej kotłowni, w której wymieniono piec węglowy na piec ekologiczny, opalany pelletem, natomiast do ciepłej wody użytkowej zastosowano rozwiązanie w postaci montażu powietrznej pompy ciepła. Dzięki takim połączeniom technologicznym i wykorzystaniu OZE znacząco zredukują się koszty utrzymania budynku. W kolejnym etapie wykonano elewację budynku, wymianę stolarki okiennej, docieplenie strychu oraz wymianę pokrycia dachowego.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Efektywność Energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.