poniedziałek, 12 wrzesień 2022 14:39

XL Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 16 września 2022 r. (piątek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XL Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XL Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Grodzeń na lata 2017 – 2024”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Hornówek na lata 2017 – 2024”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Janowo na lata 2017 – 2024”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Jarczechowo na lata 2017 – 2024”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Kołat na lata 2017 – 2024”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Moszczonne na lata 2017 – 2024”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Niedźwiedź na lata 2017 – 2024”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Rybniki na lata 2017 – 2024”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Sumin na lata 2017 – 2024”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Walentowo na lata 2017 – 2024”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Wawrzonkowo na lata 2017 – 2024”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Wola na lata 2017 – 2024”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Zajeziorze na lata 2017 – 2024”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Boguchwała na lata 2022 – 2029”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Ciełuchowo na lata 2022 – 2029”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Dąbrówka na lata 2022 – 2029”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kikół Wieś na lata 2022 – 2029”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Konotopie na lata 2022 – 2029”.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Korzyczewo na lata 2022 – 2029”.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Lubin na lata 2022 – 2029”.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Lubinek na lata 2022 – 2029”.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Trutowo na lata 2022 – 2029”.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wolęcin na lata 2022 – 2029”.
30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonej petycji.
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonej petycji.
32. Wolne wnioski i informacje.
33. Zakończenie.