środa, 17 sierpień 2022 09:01

DOTACJE UNIJNE NA LATA 2023-2027

DOTACJE UNIJNE NA LATA 2023-2027 DOTACJE UNIJNE NA LATA 2023-2027 fot. Internet

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Z A P R A S Z A W S Z Y S T K I C H M I E S Z K A Ń C Ó W , P R Z E D S T A W I C I E L I

O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H I P R Z E D S I Ę B I O R C Ó W Z T E R E N U

P O W I A T U L I P N O W S K I E G O O R A Z G M I N Y C Z E R N I K O W O

N A S P O T K A N I A I N F O R M A C Y J N E .

Dobrzyń nad Wisłą,

ul. Szkolna 2,
09.09.2022 godz.9:00
Wielgie,

ul. Starowiejska 81,
09.09.2022, godz.13:00
Bobrowniki,

ul Nieszawska 10,
12.09.2022, godz.9:00
Lipno,

ul A. Mickiewicza 29,
12.09.2022, godz. 13:00
Czernikowo,

ul. J Słowackiego 12, 13.09.2022, godz.9:00

Kikół,

Plac Kościuszki 7,
13.09.2022, godz.13
Chrostkowo,

Chrostkowo 99,
14.09.2022, godz. 9:00
Skępe,

ul Kościelna 2,
14.09.2022, godz. 13:00
Tłuchowo,

ul. Sierpecka,
15.09.2022, godz.9:00
Lipno,

Plac Dekerta 8,
15.09.2022, godz. 15:00
,

DOTACJE UNIJNE

NA LATA 2023-2027

W
ięcej informacji na stronie www.lgddobrzyn.pl