czwartek, 27 grudzień 2018 08:41

III Sesja Rady Gminy Kikół

sesjaGK

 

nagranie sesji z dnia 28 grudnia 2018 r dostępne jest (tutaj)


 

O godzinie 10.00  28 grudnia 2018 r. na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna bedzie transmisja na żywo z III Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

 

Transmisja na żywo z III Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

 

Wyniki głosowań na żywo na stronie posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Wybór sekretarza obrad.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2018 – 2032.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Kikole.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019:

 1. przedstawienie przez Wójta Gminy Kikół projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

 2. odczytanie projektu uchwały budżetowej,

 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 4. odczytanie opinii Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,

 5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

 6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2019 – 2032.

 2. Wolne wnioski i informacje.

 3. Zakończenie.