środa, 15 czerwiec 2022 07:41

Szkoła Dialogu 2021

Szkoła Dialogu 2021 Szkoła Dialogu 2021 fot. nadesłane

„Szkoła Dialogu” to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju. Uczestnicy poznają rolę, jaką Żydzi odgrywali w ich miastach, lokalną historię, która bardzo często nie jest im znana. „Szkoła Dialogu” wspiera uczniów w odkrywaniu osobistych losów dawnych członków ich społeczności lokalnej. Dzięki temu powstała ogromna baza materiałów - przewodników po swoich miejscowościach. Przewodników po Polsce wielokulturowej, wielowyznaniowej, wieloetnicznej i tolerancyjnej, jakim zawsze był nasz kraj. Uczestnicy projektu przywracając pamięć o ludziach, którzy przez wiele pokoleń byli naszymi sąsiadami, borykali się z podobnymi problemami życia codziennego, przeżywali te same radości – stają się kustoszami pamięci o tych ludziach. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole kolejny rok kontynuują prace projektowe, które poszerzają ich wiedzę i bazę materiałową o naszej lokalnej historii. Przez 23 lata efekty prac zespołów uczniowskich prezentowane były podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, organizowanej przez fundację Forum Dialogu. Tegoroczna 24. Gala z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiczną została kolejny raz przeniesiona do Internetu. Kolejny raz nasze działania zostały dostrzeżone i docenione.
Działania podjęte w ostatnich latach:
- zajęcia poszerzające wiedzę uczniów na temat historii, kultury społeczności żydowskiej,
- poszukiwania informacji dotyczących dawnych mieszkańców Kikoła,
- zajęcia na podstawie scenariuszy lekcji przygotowanych przez Forum Dialogu,
- udział w webinariach, szkoleniach, spotkaniach online i konferencjach organizowanych przez Forum Dialogu, Muzeum Żydów Polskich, Instytut Jad Waszem, Muzeum Żydowskie Galicja, Żydowski Instytut Historyczny oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów,
- udział w konkursie organizowanym przez Uniwersytet Chapmana Annual Holocaust Art & Writing Contest.
Kikół znalazł się w gronie miejscowości, które zrealizowały i kontynuują społeczny projekt upamiętniający byłych mieszkańców pochodzenia żydowskiego, przybliżając jednocześnie zawiłe dzieje historii i relacji polsko – żydowskich w ujęciu lokalnym. Kolejny raz nasza szkoła otrzymała tytuł: „Szkoła Dialogu 2021”, podziękowania oraz książki o tematyce historycznej, które pomogą kolejnym pokoleniom uczniów w zgłębianiu wiedzy na temat naszych przedwojennych sąsiadów. Będziemy kultywować o nich pamięć.
„Pamięć jest skarbnicą i strażnikiem wszystkich rzeczy”. Cyceron

Agnieszka Kwidzyńska, Ireneusz Bednorz