poniedziałek, 16 maj 2022 07:21

Przebudowa drogi gminnej nr 170112 C w miejscowości Wolęcin

Przebudowa drogi gminnej nr 170112 C w miejscowości Wolęcin Przebudowa drogi gminnej nr 170112 C w miejscowości Wolęcin fot. UG Kikół
Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej nr 170112 C w miejscowości Wolęcin. Zadanie podzielone jest na 2 etapy, pierwszy na odcinku drogi o długości 900 mb oraz drugi o długości 893 mb. Roboty realizowane są przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, które zostało wybrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych zadania w łącznej kwocie (dla II etapów prac) 838.995,00 zł i wkładu własnego gminy Kikół.
Projekt zakłada przebudowę i wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni o szerokości 5mb, wykonanie umocnionych obustronnych poboczy o szerokości 0,75 mb, wykonanie zjazdów do indywidualnych posesji i gruntów rolnych oraz odwodnienie.
Modernizacja drogi gminnej pozwoli nam na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego.
Termin realizacji powyższego zadania wyznaczony jest do dnia 29 lipca br.
Warto wspomnieć, że wkrótce ruszą prace związanie z „Przebudową drogi gminnej w miejscowości Sumin PGR” na odcinku o długości 995 mb dofinansowane również z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.
( tekst i fot. własne)
 

GALERIA ------- Link

fot. internet dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg