poniedziałek, 26 listopad 2018 08:39

Ślubowanie klas I w SP Kikół

{pgslideshow id=535|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

6 listopada 2018r. w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Kikole zostali przyjęci uczniowie klas pierwszych. Bardzo gorąco przywitali ich starsi koledzy, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem pani Barbary Jasińskiej. Obiecali pomoc w trudnych sprawach i problemach. Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Rzepczyńska skierowała również ciepłe słowa do uczniów, zachęcając ich do owocnej pracy, życząc wielu sukcesów we wspaniałej atmosferze. Przedstawicielka UG Kikół Pani Maria Kulig wręczyła uczniom klas pierwszych miłe upominki. Pierwszoklasiści potwierdzili gotowość do złożenia przyrzeczenia, którego dokonali. Podczas uroczystości Ślubowanie złożyli również Rodzice dzieci pierwszych klas.

Będę zawsze pamiętać, że dziecko jest moim największym darem Będę słuchać uważnie o czym mówi. Będę pamiętać, że dziecko może popełniać błędy i na nich się uczyć…”

Po ślubowaniu dzieci zaprezentowały krótki program słowno-muzyczny ze szczególnym zwróceniem uwagi na okazywaniem szacunku symbolom narodowym. Z uwagi na obchody setnej rocznicy Święta Niepodległości Polski. Uczniowie recytowali wiersze pisane językiem staropolskim:

Nieraz sobie myślę o tem,
Czem ja będę jak urosnę?
Czy kuć będę w kuźni młotem,
Czy obrabiać piłą sosnę?(…)

M. Konopnicka „Zamiary Stasia”

Po zakończeniu części oficjalnej, w klasach, uczniowie, rodzice i dziadkowie, zaproszeni goście oraz wychowawczynie klas: I a – Bernardyna Jasińska, I b – Katarzyna Chojnacka spotkali się na poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

Małgorzata Chojnacka