poniedziałek, 14 luty 2022 07:23

II Finał Konkursu Wiedzy o Gminie Kikół

II Finał Konkursu Wiedzy o Gminie Kikół II Finał Konkursu Wiedzy o Gminie Kikół fot. Józef Myszkowski
II Finał Konkursu Wiedzy o Gminie Kikół
Po raz drugi uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych z terenu gminy Kikół mieli okazję wykazać się wiedzą zarówno o swojej gminie jak i o jej samorządzie.
Organizatorem wydarzenia przeprowadzonego pod patronatem Wójta Gminy Kikół był Ośrodek Kultury Gminy Kikół. Konkurs rozpoczęto eliminacjami klasowymi, które odbyły się w grudniu 2021 r. Nad przygotowanymi pytaniami pochyliło się 45 uczestników, którzy odpowiedzieli na 20 pytań dotyczących naszej gminy oraz musieli rozpoznać wybrane miejsca z Kikoła i okolic przedstawionych na sześciu fotografiach. Do finału zakwalifikowano sześcioro uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w eliminacjach, a są nimi: Kędzierski Błażej - Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie, Szymańska Eliza – Szkoła Podstawowa im. I. A. Zboińskiego w Kikole, Wasilewski Wiktor - Szkoła Podstawowa im. I. A. Zboińskiego w Kikole, Falszewska Julia – Szkoła Podstawowa im. I. Sendlerowej w Woli, Zdrojewska Nikola- Szkoła Podstawowa im. I. Sendlerowej w Woli oraz Barska Wiktoria – Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu. W okresie poprzedzającym finał jego uczestnicy mieli do wykonania prezentacje multimedialne o gminie Kikół. Zadanie to oceniła Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora OKGK, która mogła przyznać punkty w skali od 1 do 6. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się 4 lutego br. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole. Po przeanalizowaniu dostarczonych prezentacji, Komisja postanowiła przyznać kolejno miejsca: miejsce I – Falszewska Julia, miejsce II – Zdrojewska Nikola, miejsce III – Kędzierski Błażej
We wtorek 8 lutego 2022 r. odbył się Finał Konkursu Wiedzy o Gminie Kikół. Finaliści musieli pisemnie odpowiedzieć na 6 pytań związanych z gminą oraz samorządem gminy Kikół. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat Gminy Kikół, a rywalizacja była bardzo zacięta. O wyniku końcowym zadecydowała nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także wynik z oceny prac multimedialnych. Ostatecznie Komisja uznała, że największą wiedzę o gminie Kikół posiada Falszewska Julia ze Szkoły Podstawowej im. I. Sendlerowej w Woli, II miejsce zajmuje Zdrojewska Nikola ze Szkoły Podstawowej im. I. Sendlerowej w Woli, zaś III miejsce zajmuje Barska Wiktoria ze Szkoły Podstawowej w Zajeziorzu.
Wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez organizatora konkursu. Nagrody wręczyli Wójt Gminy Kikół – Józef Predenkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Kikół – Jacek Sadowski oraz Dyrektor OKGK – Aneta Falkowska. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.
Serdeczne podziękowania kierujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli wos, którzy przygotowali uczniów do konkursu i konkurs przeprowadzili. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pana Józefa Myszkowskiego, Pana Damiana Koralewskiego, Pana Zbigniewa Bogóskiego oraz Pana Jarosława Jagielskiego za zaangażowanie i okazaną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.
Wszystkich uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy o Naszej Małej Ojczyźnie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszego konkursu, która odbędzie się już w październiku.
fot. J. Myszkowski