wtorek, 08 luty 2022 15:15

XXXV Sesja Rady Gminy Kikół

XXXV Sesja Rady Gminy Kikół XXXV Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.30 15 lutego 2022 r. (wtorek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XXXV Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXXV Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2022 – 2035.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie.