poniedziałek, 28 styczeń 2019 07:32

IV Sesja Rady Gminy Kikół

sesjaGK

 

 nagranie sesji z dnia 29 stycznia 2019 r. dostępne jest (tutaj)

 

O godzinie 13.00  29 stycznia 2019 r. na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna bedzie transmisja na żywo z IV Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

 

Transmisja na żywo z IV Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

 

Wyniki głosowań na żywo na stronie posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

 1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wybór sekretarza obrad.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2019 – 2032.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Kikół na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kikół na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do samorządu wsi.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie.