piątek, 17 grudzień 2021 08:40

Uchwały - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwały - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwały - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. fot. Internet

UCHWAŁA NR XXXII/192/2021
RADY GMINY KIKÓŁ

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 

UCHWAŁA NR XXXII/191/2021
RADY GMINY KIKÓŁ

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Kikół