wtorek, 14 grudzień 2021 09:04

GOPS KIKÓŁ- Zarządzenie w sprawie dnia wolnego w zamian za święto.

GOPS KIKÓŁ- Zarządzenie w sprawie dnia wolnego w zamian za święto. GOPS KIKÓŁ- Zarządzenie w sprawie dnia wolnego w zamian za święto. fot. GOPS Kikół

7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kikole w zamian za święto przypadające w sobotę 01 stycznia 2022 r. (Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1320 z póź. zm.))