piątek, 10 grudzień 2021 07:39

XXXII Sesja Rady Gminy Kikół

XXXII Sesja Rady Gminy Kikół XXXII Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.30 14 grudnia 2021 r. (wtorek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XXXII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXXII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kikół.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kikół na lata 2021 – 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door na terenie Gminy Kikół”.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie.