poniedziałek, 11 luty 2019 07:46

V Sesja Rady Gminy Kikół

sesjaGK

 

  KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (pdf)

 

nagranie sesji z dnia 12 lutego 2019 r. dostępne jest (tutaj)

 

O godzinie 13.00  12 lutego 2019 r. na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna bedzie transmisja na żywo z V Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

 

Transmisja na żywo z V Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

 

Wyniki głosowań na żywo na stronie posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

  1. Otwarcie V sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Wybór sekretarza obrad.
  5. Prezentacja dotycząca 100 – lecia Rady Gminy w Kikole.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zakończenie.