poniedziałek, 11 październik 2021 13:38

Inicjuj z FIO 3,0

Inicjuj z FIO 3,0 Inicjuj z FIO 3,0 fot. Agnieszka Bocianowska

Na prośbę Koła Gospodyń Wiejskich w Jarczechowie "Sami Swoi", przekazujemy informację:
„Koło Gospodyń Wiejskich w ramach grantu dla młodych organizacji ze Stowarzyszenia Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok” w Toruniu skorzystało z dofinansowania i dokonało zakupu namioty wystawienniczego o powierzchni 3x6 m. Zakup w całości sfinansowany został w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3,0 „finansowanego ze środków Programu Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. W dniu 09.10.2021 Koło Gospodyń Wiejskich w Jarczechowie „Sami Swoi” dokonało prezentacji zakupionego sprzętu.”

Tekst i fot. Agnieszka Bocianowska

logo namiotu fot. Agnieszka Bocianowska