czwartek, 23 wrzesień 2021 09:25

XXIX Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 28 września 2021 r. (wtorek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XXIX Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXIX Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Wybór sekretarza obrad.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2021.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kikół.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Kikół zaliczanych do sektora finansów publicznych.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zakończenie.