poniedziałek, 09 sierpień 2021 07:22

XXVIII Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 12 sierpnia 2021 r. (czwartek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna bedzie transmisja na żywo z XXVIII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXVIII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2021 – 2034.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej oraz płatniczej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kikół na rok szkolny 2021/2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Kikół zaliczanych do sektora finansów publicznych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”.
13. Wolne wnioski i informacje.
14.Zakończenie.