czwartek, 22 lipiec 2021 09:47

STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności

STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności fot. KRUS

Ochrona roślin jest istotnym elementem produkcji roślinnej. Niestety, chemiczna ochrona
roślin niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka oraz dla środowiska. Ryzyko to
wiąże się przede wszystkim z niewłaściwym, niezgodnym z etykietą, stosowaniem środków
ochrony roślin. Dotyczy to zarówno zabiegów ochronnych przed szkodnikami i sprawcami
chorób roślin, ale też co trzeba pamiętać – desykacji.
Troska o zdrowie konsumentów wymaga, by płody rolne były bezwzględnie wolne od
przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin.
Dążenie do całkowitego wyeliminowania pozostałości środków ochrony roślin, jest warunkiem
utrzymania bezpieczeństwa konsumentów, wysokiej pozycji polskiej żywności na
wspólnym rynku Unii Europejskiej oraz skutecznej ekspansji na rynki państw trzecich. Wszelkie
przypadki niezgodności podważają bowiem zaufanie konsumenta, które jest niezwykle
trudne do odbudowania.
Informacje o nieprawidłowościach niestety się pojawiają, jak podnoszona przez organizacje
pozarządowe obecność glifosatu w żywności, w produkcji której nie jest on dozwolony
do stosowania! Podkreślić trzeba, że glifosat nie jest dopuszczony do stosowania
w takich uprawach jak gryka i proso, w tym również do desykacji.

 

Więcej - czytaj załącznik