czwartek, 24 czerwiec 2021 13:13

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 0:8

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 0:8 Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 0:8 fot. Internet

Zjawisko: Gwałtowne wzrosty stanów wody.

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:     Dolna Wisła (pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie).

Ważność: Od godz. 11:20 dnia 24.06.2021 r. do godz. 17:00 dnia 24.06.2021 r.

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.          

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi:       Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny hydrolog: Anna Kubicka.

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni.