piątek, 08 marzec 2019 11:30

VI Sesja Rady Gminy Kikół

sesjaGK

 

  KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (pdf)

 

nagranie sesji z dnia 15 marca 2019 r. dostępne jest (tutaj)

 

O godzinie 13.15  15 marca 2019 r. na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna bedzie transmisja na żywo z VI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

 

Transmisja na żywo z VI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

 

Wyniki głosowań na żywo na stronie posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie VI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Wybór sekretarza obrad.
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności GKRPA za 2018 rok.
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sumienie w roku budżetowym 2018.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kikół na rok 2019.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zakończenie.