piątek, 02 kwiecień 2021 11:04

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST na rok 2021-2023

dach dach fot. Internet

Gmina Kikół  w latach poprzednich dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu  realizowała  program usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji mieszkańców naszej gminy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie. Prace wykonane były  przez specjalistyczną firmę wyłonioną przez gminę.

Przypominamy, iż zgodnie z prawem, Polska ma czas na całkowite pozbycie się azbestu do roku 2032.

 W związku z powyższym Wójt Gminy Kikół informuje, iż Gmina Kikół zamierza starać się ponownie o dofinansowanie na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów zadania. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Kikół przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

Wnioski dotyczące przystąpienia do programu usuwania azbestu można pobrać ze strony www.kikol.pl.

UWAGA! Zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego, w przypadku demontażu dachu – nie jest objęte dofinansowaniem!

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 54 2894077 wew. 45 

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Kikół o dofinansowanie zadania związanego z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kikół ” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W przypadku, gdy wniosek gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.