piątek, 15 marzec 2019 10:08

Informacja

sołt

Kolejne zebrania sołeckie w Gminie Kikół w celach dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej:

  • 15 marca Kikół (godzina 1800 - sala widowiskowa Szkoły Podstawowej),
  • 16 marca Hornówek (godzina 1100 - remiza OSP),
  • 16 marca Lubin (godzina 1700 - świetlica wiejska w Lubinie),
  • 18 marca Zajeziorze (godzina 1400 - Szkoła Podstawowa),
  • 20 marca Janowo (godzina 1900 - świetlica wiejska w Grodzeniu),
  • 21 marca Konotopie (godzina 1300 - dom Sołtysa),
  • 22 marca Wymyślin (godzina 1930 - dom Sołtysa),
  • 23 marca Wolęcin (godzina 1100 - świetlica wiejska w Wolęcinie),
  • 25 marca Kołat Rybniki (godzina 1700- remiza OSP Ciełuchowo),
  • 27 marca Grodzeń (godzina 1700 - świetlica wiejska w Grodzeniu).

Zapraszamy mieszkańców do licznego udziału w zebraniach.