wtorek, 09 marzec 2021 07:44

Gmina Kikół działa profilaktycznie

Wójt Józef Predenkiewicz wręcza podziękowania Dawidowi Dąbrowskiemu, kierownikowi Posterunku Policji w Kikole, za zaangażowanie w kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” Wójt Józef Predenkiewicz wręcza podziękowania Dawidowi Dąbrowskiemu, kierownikowi Posterunku Policji w Kikole, za zaangażowanie w kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” fot. Małgorzata Chojnicka

W ubiegłym roku w gm. Kikół zrealizowano sporo przedsięwzięć profilaktycznych. Tegoroczny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przewiduje wiele działań. Gmina Kikół stawia na działania profilaktyczne skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Nawet w ubiegłym roku, który był trudny pod każdym względem, udało się zrealizować wiele przedsięwzięć. Dla dzieci i młodzieży przygotowano spektakle, pokazujące zgubny wpływ alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Były konkursy z nagrodami i festyny sportowe. Warto zwrócić uwagę, że to młodzi ludzie najtrudniej znoszą wszelkie obostrzenia związane z pandemią. Nauka zdalna pozbawia ich bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, co odciska piętno na psychice. Ponadto wszystkie problemy, które już istniały w rodzinie, stały się bardziej dokuczliwe. Wszystko przez to, że więcej czasu ludzie spędzają w domu.

tekst Małgorzata Chojnicka

więcej na : lipno.naszemiasto.pl