poniedziałek, 22 luty 2021 11:14

XXIV Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 26 lutego 2021 r. (piątek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna bedzie transmisja na żywo z XXIV Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXIV Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wybór sekretarza obrad.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2021 – 2034.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kikole.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kikół.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Kikół na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kikół na 2021 rok.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14.  Zakończenie.