wtorek, 09 luty 2021 08:49

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY KIKÓŁ

usuwanie śniegu usuwanie śniegu fot. Internet

W związku z trwającym sezonem zimowym oraz opadami śniegu  Gmina Kikół  przypomina o obowiązku, jaki ciąży na właścicielach nieruchomości  wynikający z art. 5 ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r  o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy między innymi usuwanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń zalegających na chodnikach.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo !