poniedziałek, 01 luty 2021 08:18

30-lecie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

List Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik z okazji 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego List Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik z okazji 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego fot. KRUS

List Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik z okazji 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

List Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik fot. KRUS

TREŚĆ LISTU

Styczeń to miesiąc, w którym wspominamy ważne wydarzenie sprzed trzydziestu lat.
W dniu 1 stycznia 1991 roku rozpoczęła działalność Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Gdy planowaliśmy ten jubileusz, nie przypuszczaliśmy, że obchody
przypadną na czas pandemii. Forma obchodów musiała co prawda ulec zmianie, ale
nadal jest to wyjątkowy czas dla pracowników Kasy oraz naszych beneficjentów.
Ustawodawca powołał Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w odpowiedzi na potrzeby polskiego rolnictwa,
zapewniając w ten sposób kompleksową obsługę rolników w zakresie ubezpieczeń społecznych. Po raz pierwszy w historii
polscy rolnicy uzyskali własny system emerytalno-rentowy uwzględniający ich podmiotowość. Na przestrzeni trzydziestu
lat funkcjonowania Kasy system ten ewaluował tak, by dostosować uregulowania prawne do zmieniających się realiów
społecznych i ekonomicznych sektora rolnego w kraju. Za nami między innymi ważna dla funkcjonowania Kasy reforma
administracyjna ubezpieczenia społecznego rolników, w wyniku której w 2007 roku z 49 oddziałów regionalnych Kasy
pozostało 16 – objęły one swoją działalnością obszar nowych województw. Kasa niezmiennie towarzyszy rolnikom
zarówno w okresie ich aktywności zawodowej, jak i w okresie emerytalnym.
Wychodzimy naprzeciw różnym wyzwaniom, również tym najbardziej nieoczekiwanym, jak pandemia koronowirusa.
Funkcjonowanie Kasy w warunkach reżimu sanitarnego wymagało od nas szybkiego wprowadzenia nowych rozwiązań
organizacyjnych. Wszystkie ustawowe zadania, przede wszystkim wypłatę świadczeń, również tych dodatkowych –
związanych z pandemią, realizowaliśmy terminowo.
Mówiąc o 30-leciu działalności Kasy nie sposób nie wspomnieć o działaniach prewencyjnych, liczonych w tysiącach:
szkoleniach, konkursach, pokazach, rozmowach z rolnikami. Dzięki zaangażowaniu zarówno pracowników Kasy, jak
i samych rolników widzących potrzebę bezpieczeństwa pracy oraz zdrowia, liczba wypadków w tym okresie zmniejszyła
się o prawie 80%, podobnie jak liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym.
Bardzo ważnym aspektem działalności Kasy jest rehabilitacja lecznicza, dzięki której rolnicy odzyskują sprawność i mogą
dalej wykonywać pracę w gospodarstwie rolnym. Od początku swojej działalności w sześciu Centrach Rehabilitacji
Rolników KRUS: w Iwoniczu-Zdroju, Horyńcu-Zdroju, Kołobrzegu, Jedlcu, Szklarskiej Porębie i Świnoujściu zdrowie
odzyskało niemal 360 tys. rolników.
Za nami trzydzieści lat doświadczeń, a przed nami kolejne wyzwania. Oczekiwania naszych beneficjentów podążają
w stronę cyfrowych rozwiązań – elektronicznej obsługi ubezpieczonych i świadczeniobiorców, możliwości załatwienia
spraw w urzędzie bez konieczności wychodzenia z domu – poprzez portal eKRUS, za pomocą poczty elektronicznej,
skrzynek podawczych e-PUAP, a także drogą telefoniczną.
Jubileusz 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to święto wszystkich związanych z naszą instytucją – jej
prekursorów i założycieli, kierownictwa, obecnych i emerytowanych już pracowników, ale przede wszystkim rolników.
To dla Państwa stale się zmieniamy i doskonalimy nasze usługi. Dziękujemy za Państwa zaufanie oraz możliwość pracy
na rzecz polskiego rolnictwa i polskich rodzinnych gospodarstw rolnych.
Obchody roku jubileuszowego, z uwagi na pandemię koronawirusa, będą miały ograniczoną w bezpośrednim kontakcie
formę. Będziemy na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację i zapraszać Państwa do uczestnictwa w planowanych
wydarzeniach. Już dziś zachęcam do obejrzenia jubileuszowego spotu, w którym podsumowujemy działalność Kasy.
Jest on dostępny na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych – na kanale YouTube oraz profilu Kasy
na portalu Facebook.
Zapraszam do wspólnego świętowania 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego!
Prezes
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Więcej na:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/30-lecie-kasy-rolniczego-ubezpieczenia-spolecznego/